Bơm điện thủy lực Tonners

Bơm điện thủy lực Tonners

CÔNG TY TNHH LÊ NGÔ PHÁT là đại lý tại Việt Nam của nhà sản xuất Tonners - Korea (Shinjin Hydrotec)

Thiết bị thủy lực Tonners - Korea đa dạng về chủng loại và phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng.

Bơm điện thủy lực Tonners - Korea được sử dụng dùng để phân phối cung cấp dầu cho kích thủy lực và các thiết bị dụng cụ thủy lực
Đối với bơm điện thủy lực Tonners - Korea có các dòng thông dụng như:

1.Bơm điện thủy lực 1 chiều áp suất max 700 Bar: 
DMP-1/3HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1/3HP, điều khiển bằng valve gạt tay), DMP-1/3HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1/3HP, điều khiển bằng remote valve điện từ), DMP-1/2HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1/2HP, điều khiển bằng valve gạt tay), DMP-1/2HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1/2HP, điều khiển bằng remote valve điện từ),   DMP-1HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 1HP, điều khiển bằng valve gạt tay), DMP-2HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 2HP, điều khiển bằng valve gạt tay), DMP-2HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 2 HP, điều khiển bằng remote valve điện từ), DMP-3HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 3HP, điều khiển bằng valve gạt tay), DMP-3HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 3 HP, điều khiển bằng remote valve điện từ), DMP-5HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 5HP, điều khiển bằng valve gạt tay), DMP-5HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 1 chiều 5 HP, điều khiển bằng remote valve điện từ),

2.Bơm điện thủy lực 2 chiều áp suất max 700 Bar: 
DMP-1/2HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 2 chiều 1/2HP, điều khiển bằng remote valve điện từ), DMP-1HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 2 chiều 1HP, điều khiển bằng remote valve điện từ), DMP-2HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 2 chiều 2HP, điều khiển bằng remote valve điện từ), DMP-3HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 2 chiều 3HP, điều khiển bằng valve gạt tay), DMP-3HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 2 chiều 3HP, điều khiển bằng remote valve điện từ), DMP-5HP Manual valve (Bơm điện thủy lực 2 chiều 5HP, điều khiển bằng valve gạt tay), DMP-5HP Solenoid valve (Bơm điện thủy lực 2 chiều 5HP, điều khiển bằng remote valve điện từ),

3.Bơm điện thủy lực mini áp suất max 700 Bar:

 

4.Bơm điện thủy lực mini dùng pin áp suất max 700 Bar: