Kích thủy lực

Kích thủy lực

CÔNG TY TNHH LÊ NGÔ PHÁT là đại lý tại Việt Nam của nhà sản xuất Tonner - Korea (Shinjin Hydrotec)

Kích thủy lực Tonners - Korea đa dạng về chủng loại và phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng.
Các dòng kích thông dụng như:
1.Kích thủy lực 1 chiều: 

   Model kích thủy lực 1 chiều Tonners - Korea: DR-0550, DR-05100, DR-1050, DR-10100, DR-10150, DR-10200, DR-2050, DR-20100, DR-20150, DR-20200, DR-3050, DR-30100, DR-30150, DR-30200, DR-5050, DR-50100, DR-50150, DR-50200, DR-10050, DR-100100, DR-100150

2.Kích thủy lực 1 chiều rỗng:


   Model kích thủy lực 1 chiều rỗng Tonners - Korea: DCH-1240, DCH-2050, DCH-3063, DCH-50100, DCH-100100

3.Kích thủy lực 1 chiều lùn:


   Model kích thủy lực 1 chiều lùn Tonners - Korea: DSR-3044, DSR-3050, DSR-5050, DSR-10050, DSR-15050, DSR-20050

4.Kích thủy lực 1 chiều mỏng - kích đĩa:

   Model kích thủy lực 1 chiều mỏng - kích đĩa Tonners - Korea: DJSR-1010, DJSR-2012, DJSR-3013, DJSR-5015, DJSR-7515, DJSR-10015, DJSR-15015

5.Kích thủy lực 1 chiều vỏ nhôm:

   Model kích thủy lực 1 chiều vỏ nhôm Tonners - Korea: DRA-2050, DRA-20100, DRA-20150, DRA-3050, DRA-30100, DRA-30150, DRA-5050, DRA-50100, DRA-50150, DRA-10050, DRA-100100, DRA-100150, DRA-15050, DRA-150100, DRA-150150

6.Kích thủy lực 2 chiều:

   Model kích thủy lực 2 chiều Tonners - Korea: DRW-5150, DRW-5250, DRW-10150, DRW-10300, DRW-20150, DRW-20300, DRW-30150, DRW-30300, DRW-50150, DRW-50300, DRW-100150, DRW-100300, DRW-150150, DRW-150300, DRW-200150, DRW-200300, DRW-300150, DRW-300300, DRW-500150, DRW-500300, DRW-800150, DRW-800300, DRW-1000150, DRW-1000300

7.Kích thủy lực 2 chiều rỗng:

   Model kích thủy lực 2 chiều rỗng Tonners - Korea: DCHW-30254, DCHW-60257, DCHW-100257, DCHW-150203

8.Kích thủy lực có vòng hãm khóa hành trình an toàn:


   Model kích thủy lực có vòng hãm khóa hành trình an toàn Tonners - Korea: DLN-30200, DLN-50200, DLN-100200, DLN-150200, DLN-200150