Tools thủy lực

Tools thủy lực

CÔNG TY TNHH LÊ NGÔ PHÁT là đại lý tại Việt Nam của nhà sản xuất Tonners - Korea (Shinjin Hydrotec)

Thiết bị thủy lực Tonners - Korea đa dạng về chủng loại và phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng.

I. Kích  thủy lực với các loại thông dụng như:
1.Kích thủy lực 1 chiều: 
   Model kích thủy lực 1 chiều Tonners - Korea: DR-0550, DR-05100, DR-1050, DR-10100, DR-10150, DR-10200, DR-2050, DR-20100, DR-20150, DR-20200, DR-3050, DR-30100, DR-30150, DR-30200, DR-5050, DR-50100, DR-50150, DR-50200, DR-10050, DR-100100, DR-100150

2.Kích thủy lực 1 chiều rỗng:
   Model kích thủy lực 1 chiều rỗng Tonners - Korea: DCH-1240, DCH-2050, DCH-3063, DCH-50100, DCH-100100

3.Kích thủy lực 1 chiều lùn:
   Model kích thủy lực 1 chiều lùn Tonners - Korea: DSR-3044, DSR-3050, DSR-5050, DSR-10050, DSR-15050, DSR-20050

4.Kích thủy lực 1 chiều mỏng - kích đĩa:
   Model kích thủy lực 1 chiều mỏng - kích đĩa Tonners - Korea: DJSR-1010, DJSR-2012, DJSR-3013, DJSR-5015, DJSR-7515, DJSR-10015, DJSR-15015

5.Kích thủy lực 1 chiều vỏ nhôm:
   Model kích thủy lực 1 chiều vỏ nhôm Tonners - Korea: DRA-2050, DRA-20100, DRA-20150, DRA-3050, DRA-30100, DRA-30150, DRA-5050, DRA-50100, DRA-50150, DRA-10050, DRA-100100, DRA-100150, DRA-15050, DRA-150100, DRA-150150

6.Kích thủy lực 2 chiều:
   Model kích thủy lực 2 chiều Tonners - Korea: DRW-5150, DRW-5250, DRW-10150, DRW-10300, DRW-20150, DRW-20300, DRW-30150, DRW-30300, DRW-50150, DRW-50300, DRW-100150, DRW-100300, DRW-150150, DRW-150300, DRW-200150, DRW-200300, DRW-300150, DRW-300300, DRW-500150, DRW-500300, DRW-800150, DRW-800300, DRW-1000150, DRW-1000300

7.Kích thủy lực 2 chiều rỗng:
   Model kích thủy lực 2 chiều rỗng Tonners - Korea: DCHW-30254, DCHW-60257, DCHW-100257, DCHW-150203

8.Kích thủy lực có vòng hãm khóa hành trình an toàn:
   Model kích thủy lực có vòng hãm khóa hành trình an toàn Tonners - Korea: DLN-30200, DLN-50200, DLN-100200, DLN-150200, DLN-200150

II. Bơm thủy lực với các loại như:
1.Bơm thủy lực bằng tay.
2.Bơm thủy lực bằng chân
3.Bơm thủy lực bằng động cơ điện
4.Bơm thủy lực bằng động cơ khí nén
5.Bơm thủy lực bằng Pin
6.Bơm thủy lực bằng động cơ xăng
7.Bơm thủy lực bằng động cơ Diesel.

III. Dụng cụ thủy lực các loại :